Tông đơ cắt tóc Wahl

Tông đơ cắt tóc Wahl,Tại Đức Vân có bảo hành,sửa chữa tông đơ cắt tóc