Tông đơ cắt tóc Panasonic

Tông đơ cắt tóc Panasonic,Tại Đức Vân : bảo hành,sửa chữa,bán sạc thay thế ,lưỡi cắt sơ cua