NHIỆT KẾ - ẨM KẾ

Với những bộ cảm biến điện tử liên của nhiệt ẩm kế tục cập nhật những thay đổi từ bên ngoài, nhiệt độ, độ ẩm giúp máy có thể biết được nhiệt độ, độ ẩm chính xác trong môi trường bên ngoài. Nhờ những tính năng thông minh nhiệt ẩm kế đã và đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.