màng lưỡi dao máy cạo râu BraUn series5

màng cạo râu + lưỡi dao sơ cua của máy cạo râu BraUn series5 -550c,565c,560c,5370...v.v xuất xứ : Đức

  • Mã SP:mangluoicaorau braun series5
  • Giá bán:Liên hệ Đặt mua

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

8595, 8585 and all 8000
series Activator shavers.

8995, 8985, 8975
360 Complete models only

8970, 8975, 8985, 8986, 8987, 8990, 8991, 8995

Formerly 8000 360 Complete Or Activator, Braun Activator, and Braun 360 Complete shavers. Braun series 5, braun510, braun540, braun540-1, braun550, braun550C, braun550s-3, braun 550s-4, braun550-1, braun550, braun560, braun 560s-3, braun560s-4, braun570-1, braun570CC, braun570CC-3, braun570CC-4, braun590, braun 590CC, braun 590CC-4, braun 5643, braun 5644, braun5645, braun5646, braun 5647, braun5649, braun5751, braun5652, braun 5757, braun 8374, braun 8377, braun8385, braun8915, braun 8970, braun 8975, braun8985, braun 8985cc, braun8986, braun8987, braun8990, braun 8991, braun8995, braun 8995cc. braun8381, braun8383, braun8385,braun8588, braun8590, braun8595, braun8781, braun8783, braun8785, braun8795 , braun8975,

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha