MÀNG LƯỠI CẠO RÂU

Linh kiện màng lưỡi cạo râu thay thế.